Kejari Bantah Tudingan Tebang Pilih Perkara

2015_KLI_JT_RASE0110_02