Lelang Tanah Kelurahan Capai Rp3,1 Miliar

2608 2017_KLI_JT_APBD_JAPO_2608_01